Moet Nederlands erfrecht van toepassing zijn?

Per 17 augustus 2015 wordt de Europese Erfrechtverordening van kracht.

Dit kan ook voor in Nederland wonende buitenlanders van belang zijn.

Vanaf 17 augustus 2015 kan er volgens de verordening alleen gekozen worden voor het recht behorend bij de eigen nationaliteit. Zonder keuze is bij overlijden het recht van de laatste gewone verblijfplaats van toepassing. Daarover zou discussie kunnen ontstaan: is Nederlands recht van toepassing of toch het eigen nationale recht?
Tot het van kracht worden van de verordening kan er, bij wonen in Nederland, ook gekozen worden voor Nederlands erfrecht.

Nederlands erfrecht is liberaler dan de meeste buitenlandse. De langstlevende is beter beschermd. Vooral 'tegen de kinderen'. Zij hebben minder recht op de erfenis en zeker niet op goederen.

Als u uitdrukkelijk wilt dat Nederlands recht van toepassing is, is het verstandig om vóór 17 augustus 2015 een Nederlands testament te maken. Daarbij is Bentum Nijboer Notarissen u graag van dienst.


Terug naar het overzicht