De deadline nadert!

Per 17 augustus 2015 zal de nieuwe Europese Erfrechtverordening van kracht in werking treden.
Dat kan voor Nederduitsers bij overlijden na die datum, een grote verandering betekenen als zij geen uitdrukkelijke rechtskeuze (in een testament) hebben gemaakt.
Doordat deze Nederlanders op het moment van overlijden in Duitsland wonen, is al heel snel Duits recht op de erfenis en afwikkeling van toepassing! Omdat het recht dat wordt toegepast is gekoppeld aan 'de laatste gewone verblijfplaats' van de overledene, blijft er een korte schemerperiode.

Tot 17 augustus 2015 geldt in de hoofdlijn nog de oude termijn van 5 jaar: tot 5 jaar na de emigratie geldt Nederlands erfrecht. De afwikkeling van de erfenis gaat dan wel volgens Duitse regels.

Moraal van het verhaal: zorg voor duidelijkheid en maak als Nederlander altijd een testament met daarin een keuze voor Nederlands recht. Die keuze werkt direct en blijft van toepassing, ook voor overlijdens na 16 augustus 2015. Bij overlijden na die datum, wordt er ook nog eens afgewikkeld volgens Nederlands recht. Ook wel zo prettig voor de nabestaanden!

Vanaf 17 augustus 2015 blijft het mogelijk om een rechtskeuze te maken. Het is natuurlijk van belang om het er niet op aan te laten komen......

Voor advies ten aanzien van een dergelijke regeling, kunt u uiteraard bij ons terecht.

Terug naar het overzicht